Hukuki Tercüme

Bu kapsamda her türlü kanun, yönetmelik, resmi gazete yazıları, hukuki yazışmalar, sözleşmeler, vekâletnameler, mahkeme kararları ve tutanakları, kira kontratları, yurtdışı tebligatlar, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri ve beyannameler hukuki çevirmenler tarafından çevrilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *